TT1A – 3-5 tuổi

Home Classes TT1A – 3-5 tuổi

Giúp các bé làm quen với Tiếng Anh, xây dựng nền tảng vững chắc của Tiếng Anh sau này. Giúp tiếp tân tự nhiên, phát âm giống như người nước ngoài.

– Học qua hình ảnh, trò chơi, băng đĩa, … Sẽ phát triển trí tuệ minh hoạ, tư duy ngôn ngữ, năng động. These be now play more similar that this time

  • Start Date January 16, 2017
  • Years Old 3-5 Tuổi
  • Class Size 12
  • Class Duration 18:00 pm - 19:30 am; 19:30 pm - 21:00 pm
  • Transportation Tự túc
  • Morning Foods Included
  • Class Staff 2 Teachers, 3 Caretakers
1.225.000đ /Khóa
Register Today!