Classes

Home Classes
999.000đ1.499.000đ/Khóa
Tiny Talk (Anh văn Quốc tế Mẫu giáo 3 -6)
18:00 pm - 19:30 am; 19:30 pm - 21:00 pm

+ Kiến thức: Với cấp độ này, bước đầu học viên sẽ được làm quen với tiếng Anh, đọc từ vựng đơn giản trong học tập , cuộc sống hàng ngày. Rèn luyện khả năng phản xạ và phát âm tốt.
+ Kỹ năng : Rèn luyện khả năng phản xạ và sử dụng được các từ đã học để nói và phát âm tốt.

  • Age: 3-5 Tuổi
  • Class Size: 12
1.158.000đ1.658.000đ/khóa
First Friends FF1A (Anh văn Thiếu nhi từ 6 – 7 tuổi)
18h:00 - 19h30 PM (Thứ 2,4,6)

+ Kiến thức: Khả năng làm việc của học viên sau mổi cấp độ đào tạo: Với cấp độ này, bước đầu học viên sẽ được làm quen với tiếng Anh, đọc được các mẫu câu, từ vựng đơn giản trong học tập , cuộc sống hàng ngày.
+ Kỹ năng : Rèn luyện khả năng phản xạ và sử dụng được các từ đã học để nói và phát âm tốt.

  • Age: 6 - 7 tuổi
  • Class Size: 12
1.320.000đ1.820.000đ/khóa
Speak Now E2 ( Anh văn Giao tiếp Quốc Tế)
09h00 - 10h30 (Thứ 2, 4, 6)

+ Kiến thức: Với trình độ này, học viên bước đầu sẽ được làm quen với tiếng Anh, luyện 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết, giao tiếp trong những tình huống giản đơn trong cuộc sống, công Jobs day. Học viên có vốn tiếng Anh từ 850 trở lên.

+ Skills : Rèn luyện tập phản xạ và sử dụng các từ đã học để nói và phát âm tốt.

  • Age: Người lớn
  • Class Size: 12