First Friends FF1A (Anh văn Thiếu nhi từ 6 – 7 tuổi)

Home Classes First Friends FF1A (Anh văn Thiếu nhi từ 6 – 7 tuổi)

+ Kiến thức: Khả năng làm việc của học viên sau mổi cấp độ đào tạo: Với cấp độ này, bước đầu học viên sẽ được làm quen với tiếng Anh, đọc được các mẫu câu, từ vựng đơn giản trong học tập , cuộc sống hàng ngày.

+ Kỹ năng : Rèn luyện khả năng phản xạ và sử dụng được các từ đã học để nói và phát âm tốt.

  • Start Date July 15, 2017
  • Years Old 6 - 7 tuổi
  • Class Size 12
  • Class Duration 18h:00 - 19h30 PM (Thứ 2,4,6)
  • Transportation Available
  • Morning Foods Included
  • Class Staff 2 Teachers, 3 Caretakers
1.158.000đ 1.658.000đ/khóa
Register Today!