Speak Now E2 ( Anh văn Giao tiếp Quốc Tế)

Home Classes Speak Now E2 ( Anh văn Giao tiếp Quốc Tế)

+ Kiến thức:   Với trình độ này, học viên bước đầu sẽ được làm quen với tiếng Anh, luyện 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết, giao tiếp trong những tình huống giản đơn trong cuộc sống, công Jobs day. Học viên có vốn tiếng Anh từ 850 trở lên.

+ Skills : Rèn luyện tập phản xạ và sử dụng các từ đã học để nói và phát âm tốt.

  • Start Date August 14, 2017
  • Years Old Người lớn
  • Class Size 12
  • Class Duration 09h00 - 10h30 (Thứ 2, 4, 6)
  • Transportation Available
  • Morning Foods Included
  • Class Staff 2 Teachers, 3 Caretakers
1.320.000đ 1.820.000đ/khóa
Register Today!