Anh văn giao tiếp quốc tế

Home Classes Anh văn giao tiếp quốc tế

Xây dựng giai đoạn cho bạn là bạn chắc chắn bạn cần cho một sự học hỏi trong môi trường cần có môi trường trong môi trường và trong nền.

Tạo cho các học viên TỰ TIN trong học tập, phát triển, bồi dưỡng các kỹ năng ngôn ngữ NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT và dễ dàng đạt được kết quả cao tại các kỳ thi quốc tế như TOEIC, IELTS hoặc TOEFL iBT.

  • Start Date May 29, 2017
  • Years Old người lớn
  • Class Size 10
  • Class Duration 18h-19h30 ; 19h30 - 21h
  • Transportation Available
  • Morning Foods Included
  • Class Staff 2 Teachers, 3 Caretakers
1.320.000đ 1.820.000đ
Register Today!